Werkgroepen

Alle tuindeelnemers zijn lid van een of meer werkgroepen. Er zijn drie verschillende werkgroepen. De werkgroepen stellen hun eigen takenpakket samen wat elk jaar kan wisselen. Vanuit elke werkgroep zit een afgevaardigde in het bestuur. Er is een formeel bestuur omdat we een stichting zijn. Een huishoudelijk reglement is in wording. Bestuursleden worden gekozen op vergaderingen. Er is (nog) geen maximale tijd vastgesteld dat mensen zitting hebben in het bestuur.

  • PR/ educatie/ website (Arnold, Dorinda, Thea, Veronique, Toine)
  • Onderhoud gereedschap, mest en compost, paden (Freddy, Hans, GeeskeDeB)
  • Tuinindeling, vruchtwisseling, Bio-dynamische zaden bestellen, nieuwe leden inwerken (Carola, Gertien, Lucy, Simone, Geeske V)
  • Bestuur (Arnold- secretaris, Carola– penningmeester, Tom – voorzitter).