Tuinindeling

De tuin is onderverdeeld in 19 genummerde kavels. In tweetallen onderhouden we een kavel maar je kunt ervoor kiezen het alleen te doen. Er zijn ook gemeenschappelijke kavels: aardbeien, bloemen, kruiden, vruchtstruiken. Ook de compostbakken worden gezamenlijk onderhouden. Daarnaast mogen we de kleine boomgaard naast de horecagelegenheid gebruiken (appels, pruim en zwarte bessen). Ook hebben we een kruidentuin (20) en een bloemenspiraal (21) aan de randen van het terrein.

Vruchtwisseling en oogst
De kavels zijn ingedeeld (op grond van vruchtwisseling) in:

  • vruchtgewassen,
  • koolgewassen,
  • bladgewassen,
  • wortelgewassen,
  • peulvruchten,
  • aardappelen,
  • aardbeien en fruitstruiken
  • een bloemenspiraal en een kruidentuin.

Elk jaar schuift de indeling één kavel op behalve de aardbeien (om de twee of drie jaar) en de bessen, kruiden en bloemen. Daardoor komt na minimaal 4-6 jaar dezelfde familie pas weer in hetzelfde vak te staan. Ieder jaar hetzelfde gewas op dezelfde plek in de moestuin verbouwen, zorgt voor bodemuitputting, en ophoping van specifiek bodemleven (aaltjes, schimmels, bacteriën) wat schadelijk kan zijn voor het gewas.
Een goede vruchtwisseling is een van de fundamenten van de biologische landbouw.
De opbrengst van alle kavels is voor iedereen, maar de verzorger van een kavel bepaalt zelf wanneer er geoogst kan worden. Door middel van een vlag wordt aangegeven dat er door anderen geoogst kan worden op een kavel.
De gewassen worden door middel van bordjes aangeduid op verzoek van Natuurmonumenten. Dit heeft te maken met de gewenste educatieve uitstraling van de tuin.

Schematische weergave van de kavels