1e bijeenkomst van het jaar: 20 januari 2020

Op 20 januari 2020 zien we elkaar weer op de eerstvolgende bijeenkomst. Bewust even geen vergadering omdat we dit keer een stukje verdieping gaan doen rondom gezonde bodem. Zie notulen voor de verdeling van de deel-onderwerpen.

We zien elkaar om 2000 in de Borgh.