Vergadering

Op 16 januari 2019 vergaderden we weer. De volgende punten
stonden op de agenda :

  1. Bemesting en compost maken
  2. Jaaragenda
  3. Website
  4. Pr en nieuwe leden
  5. Zaden
  6. Teeltplan ( zie app Gertien)
  7. Herinnering betaling bijdrage