Landje 9 – Karin en Arnold

Welkom op landje 9!

2022

Dit jaar mogen wij vruchtgewassen verzorgen. We merken dat we veel baat hebben bij de compost-mulch laag die op het landje ligt. We hebben verschillende soorten om te kijken wat werkt en wat niet werkt. Overall is het gemakkelijk om het weinige onkruid dat er is er uit te krijgen. Op dit moment, begin juli, zien we dat de compost laag al bijna op gebruikt is, helemaal door de micro organismen de bodem in gewerkt.

We hebben een aantal verdedigingsmechanismes om de slakken te weren:
1. kort gras, vooral nette randjes
2. houtsnippers
3. bramentakken rondom de jonge plantjes
4. koffiedik rondom de jonge plantjes
5. geen rommeltjes (plankjes, karton of rotte bladeren) op en om het landje

2021

Dit jaar zijn op dit landje wortelgewassen te vinden. We hebben de wortels nog in maart de grond in gedaan.

De bodem bedekker die u ziet, de mulch laag, is champost. Een restproduct van de champignon producent maar voor ons is het een waardevolle en voedingsrijke laag. Dit wordt door pieren en andere organismen de grond in gewerkt, dan hoeven wij dat niet te doen!

We hebben inmiddels paadjes gemaakt van houtsnippers. Die liggen op een laag karton zodat het gras wat er onder zit geen kans krijgt er door te komen (als het goed is).

De bieten en de meiknol zitten inmiddels in de grond!

Hieronder de informatie van 2020

Dit jaar hebben we hier koolgewassen. We hebben gekozen voor Boerenkool, Spruiten, Palmkool en Rode Kool. De laatste twee hebben we voorgezaaid in rijtjes, die worden dan later breder uit elkaar gezet.

Op dit moment zie je nog een groenbemester (op de foto op de voorgrond). Dat is Phacelia. Die gaan we na de bloeiperiode onder werken (met bosmaaier hakselen en dan compost er over).

Verder hebben we nog een stukje spinazie ingezaaid omdat we anders lang zonder gewassen zitten hier, spinazie gaat er altijd wel in, hoeft zich niet te houden aan teeltwisseling en komt snel op.

We werken dit jaar voor het eerst met het ‘no-dig’ principe: we spitten de grond niet om. Op het gedeelte wat ‘zwart’ is daar is een dikke laag compost opgegaan nadat het onkruid is gewied.
Onder het folie dat je ziet op de foto is het onkruid niet eerst weggehaald. Hier is direct een laag compost over het onkruid gegaan en daarna het folie er over om te voorkomen dat er licht bij het onkruid komt; het gaat dus dood als het goed is. We zijn zelf erg benieuwd hoe het gaat. Als je kennis en ervaring wilt delen, neem dan contact op via het contactformulier.